Dane kontaktowe

Production plant:
ATERVIN Michał Zbożny
ul. Nowa 27
86-170 Nowe
POLAND

ATERVIN Michał Zbożny
ul. Armii Krajowej 38
86-300 Grudziądz
NIP: PL8762329487

Recykling

recykling

Kompleksowa usługa

Recykling postrzegamy kompleksowo i podchodzimy do niego w zgodzie z przyświecającymi nam ideałami. Celem ostatecznym jest ochrona środowiska i planety, walka o lepszą przyszłość dla nas wszystkich! Właśnie dlatego nieustannie opracowujemy nowatorskie procesy technologiczne przetwarzania odpadów, dzięki czemu możemy odzyskać surowce, które w zgodzie z obiegową opinią nie nadają się do recyklingu. Przekraczanie granic, czynienie niemożliwego – możliwym, oto siła naszej firmy!

transport

transport

Recykling zaczyna się od etapu niepozornego – od transportu. Dzięki naszej rozbudowanej flocie wspieranej przez sieć rzetelnych partnerów, dzielących z nami misję pracy dla dobra środowiska naturalnego, odbiór odpadów nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Zawsze przyjeżdżamy na czas, zawsze w porze wskazanej przez klienta, by odebrać odpady i rozpocząć ich podróż w kierunku recyklingu.

segregacja

segregacja

Kolejnym etapem skutecznego recyklingu jest dokładna segregacja odpadów. Nasze procesy technologiczne pozwalają na dokonanie dokładnego przesiewu odebranych odpadów oraz wydzielenie tych, które nastręczają największych trudności. Na tym jednak nie kończymy – nawet te odpady, które trudno poddać przetworzeniu potrafimy recyklingować, opracowując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

oczyszczanie

oczyszczanie

Oczyszczania odpadów dokonujemy w naszym zaawansowanym parku maszynowym. Surowce odzyskiwane są na drodze skrupulatnego oczyszczania, a następnie przygotowywane do powrotu na rynek w formie gotowego produktu lub jako materiały wymagające kolejnych etapów recyklingowych. Zanim odpady otrzymają od nas drugie życie, musimy być w pełni przekonani, że każdy z procesów recyklingowych, którym je poddaliśmy przyniósł oczekiwane efekty.

Skontaktuj się z nami

  at-logo

  atervin
  group.

  recykling

  transport + logistics

  concept